Цели

#

Основната ни стратегическа цел е да създаваме стойност за нашите партньори, служители и клиенти чрез оптимално използване на наличния интелектуален и материален потенциал и успешно да развиваме всички продуктови области, свързани с дейността на компанията.

В дългосрочен план се стремим към укрепване на позицията на Интер Карс на основен доставчик на резервни части в Полша и в други страни от Централна и Източна Европа.

Работим активно за разширяване на дистрибуторската ни мрежа в страната, за обогатяване и обновяване на партньорски програми и постоянно повишаване на конкурентоспособността на логистичните ни услуги.

Mисия

#
Ежедневно влагаме страст и ангажираност във всички процеси, които извършваме в различните звена на компанията. Това са най-важните ценности, които следваме в работния процес. Вярваме, че те са в основата на успешното ни пазарно позициониране и плодотворно сътрудничество с нашите партньори. Затова очакваме и изискваме един от друг да оценяваме, разбираме и прилагаме общите ни ценности.

Социална отговорност

#
През 2018 г. Интер Карс България за трета поредна година подкрепи националното състезание „НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)”, организирано от Министерство на образованието и науката.

История Интер Карс България

2019

Продължаваме да увеличаваме броя на Интер Карс обектите в страната. Следете добрите новини на нашата Facebook страница!

2018

Проведохме най-голямото събитие в нашата история: Интер Карс Експо. Мероприятието е единствено по вида си в България за 2018 г. и на практика е първото изложение у нас в такъв мащаб. Повече детайли можете да намерите на уебсайта Expo 2018

Отворихме централен склад, който обслужва клоновата мрежа в страната, както и обекти и клиенти в близките балкански държави.

Открихме първия ни Учебно-консултативен технически център, така че клиентите ни да получават необходимите теоретични и практически знания за обслужване и ремонт на актуалните модели автомобили.