РАБОТА В ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ

Стимулираща работна среда

базирана на опита ни от над 15 държави, с възможности за развитие в една нова атмосфера;

Екипът е водещ при нас

но индивидуалният принос на всеки един ще се отразява обективно, включително и на възнаграждението;

Перспективна работа

в млад екип; мотивиращо възнаграждение, пряко обвързано с резултатите на служителя; възможност за допълнителни социални придобивки

Работа в Централен офис и Централен склад