Обучения

Бизнес партньорите и клиенти на Интер Карс България имат възможността да присъстват на специализирани технически обучения. Провеждаме обучения през цялата година на множество локации в страната. Обученията ни са насочени към различни системи и агрегати на автомобила. Повишаването на професионалната подготовка на нашите клиенти е важна част от услугите, които предоставяме. С тази цел през 2018 г. Интер Карс България изгради учебно-консултативен технически център. Базата разполага с учебна зала с възможност за обучение на до 40 посетители и зала за практически занятия, оборудвана с два подемника, стенд за геометрия на ходова част, диагностична и друга сервизна апаратура на водещи производители. В учебния център клиентите могат да получат необходимите теоретични и практически знания за обслужване и ремонт на актуалните модели автомобили.

Избираме внимателно темите и гост-лекторите. Целта ни е да предоставяме актуална информация, която да подобри професионалните компетенции на нашата аудитория. Повишената ефективност е най-добрият сертификат за нас като обучители и за нашите клиенти, които са избрали да ни се доверят.