Календар за обучение

15
ДЕК
Диагностика корекция на впръсканото гориво при бензинови двигатели (Fuel Trim)
склад на едро Интер Карс, ул. „Атанас Москов“ № 2, гр. Варна
9:30 - 13:30

Show Car

Снимки от Show Car България 2022