Дата на публикуване: 2018-11-30

2018

Проведохме най-голямото събитие в нашата история: Интер Карс Експо. Мероприятието е единствено по вида си в България за 2018 г. и на практика е първото изложение у нас в такъв мащаб. Повече детайли можете да намерите на уебсайта Expo 2018

Отворихме централен склад, който обслужва клоновата мрежа в страната, както и обекти и клиенти в близките балкански държави.

Открихме първия ни Учебно-консултативен технически център, така че клиентите ни да получават необходимите теоретични и практически знания за обслужване и ремонт на актуалните модели автомобили.