Дата на публикуване: 2014-09-03

VDO

VDO е водещ световен доставчик на електронни компоненти за автомобилната индустрия.