Дата на публикуване: 2014-10-14

PIPERCROSS

Въздушните филтри PIPERCROSS са създадени от специална полимерна гъба с изключителни свойства. Използваната в тези филтри гъба спира два пъти повече замърсители на въздуха и има три пъти по-дълъг живот от хартия или памук, използвани в други филтри, като същевременно поддържа постоянен въздушен поток.

PIPERCROSS.jpg