Системи за предаване на данни. Автономни тестове

08.12.2022 час: 9:00 - 13:30
х-л Рослин Димят, Варна
Координатор обучение Момчил Бекярски, 0895521313:, mbekyarski@intercars.eu
150 лв с ДДС BGN NET / Лице
Регистрация

Попълнете формуляра

Данни за платеца

Данни за участниците

Копирайте информацията за платеца
Подробности за следващия участник