Системи за предаване на данни. Автономни тестове

08.12.2022 час: 9:00 - 13:30
х-л Рослин Димят, Варна
Координатор обучение Момчил Бекярски, 0895521313:, mbekyarski@intercars.eu
150 лв с ДДС BGN NET / Лице
Регистрация

Описание на обучението

Обучението е предназначено само за клиенти на Интер Карс България.
Моля, при регистрация ЗАДЪЛЖИТЕЛНО вписвайте  Вашия клиентски номер.
Кандидати без въведен клиентски номер няма да бъдат регистрирани.

Ще бъде разгледано следното съдържание:

Теоретична част 1 - Системи за предаване на данни :

  • Класификация
  • Мрежови топологии
  • Видове комуникационни шини

Подробно ще бъдат разгледани следните комуникационни шини - High Speed CAN, Low Speed CAN (Fault Tolerant), Low Speed CAN (Single wire), Mid Speed CAN, LIN, FlexRay, MOST

Теоретична част 2 - Автономни тестове (Readiness monitors):

  • Видове (Readiness monitors)
  • Цикли (Monitoring Cycles)
  • Статус (Monitor Status)
  • OBD2 цикъл на шофиране
  • Как да проверя статуса на Readiness тестовете?
  • Генериране на Readiness статуси в сервизни условия без цикъл на шофиране

Всеки участник получава сертификат за успешно преминато обучение.


Цена:
150 лв с ДДС

Лектор:
Момчил Бекярски - технически лектор Интер Карс, България


За допълнителна информация: 
Момчил Бекярски тел. +359 895 521 313; e mail: mbekyarski@intercars.eu
Михаил Недков тел. +359 884 769 612; e mail: mnedkov@intercars.eu