SOFIMA

Sofima Hydraulics е търговска марка на UFI FILTERS spa Group, която дефинира решения за филтрация. Целта на бранда е да доставя системи за филтрация със силен фокус върху автомобилния пазар (леки, лекотоварни и 4x4 автомобили, камиони и мотоциклети). Филтрите SOFIMA се произвеждат по същия технологичен стандарт и ноу-хау разработени за продуктите предназначени за пазара на части за първоначално вграждане.

SOFIMA logo.jpg