Стратегия Интер Карс

Мисия

Интер Карс гарантира най-високо качество на предоставяне на услуги в областта на дистрибуция на автомобилни части и промишлени стоки според изискванията на пазара.

Визия

Интер Карс затвърди позицията си като основен доставчик на резервни части в Полша и продължава да придобива лидерски позиции в други страни от Централна и Източна Европа.

Дългосрочна цел

Разширяване на дистрибуторската мрежа за резервни части за автомобили на европейските пазари. Укрепване на значителен пазарен дял на българския пазар.

Краткосрочна цел

Разширяване на дистрибуторска мрежа, въвеждане на партньорски програми и постоянно повишаване на конкурентоспособността на доставките.